Regulamin internetowego Serwisu DogShow24

Regulamin internetowego Serwisu DogShow24.eu

Definicje

 • Serwis DogShow24.eu – prowadzony przez HCI w domenach www.dogshow24.eu, i innych domenach będących własnością HCI, pod którymi prowadzi on aplikacje związane ze zgłoszeniami psów na wystawy organizowane przez Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce, aplikacja internetowa służący organizatorom do prezentacji i promocji ich usług, a użytkownikom do uzyskiwania rzetelnych informacji na temat zgłoszeń.
 • Dane – wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie DogShow24.eu, w szczególności dotyczące wystaw psów rasowych organizowanych przez Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce. Danymi są w szczególności: data i miejsce wystaw, sędziach, płatnościach.
 • HCI – HCI Wesołowski Marek, Gagarina 122/3 87-100 Toruń.
 • Źródło pozyskania Danych – Oddziały Z wiązku Kynologicznego w Polsce organizujące wystawy psów rasowych mający prawo dysponowania Danymi i odpowiadający za ich treść.

Postanowienia Regulaminu

 • Serwis DogShow24.eu jest własnością HCI.
 • HCI zamieszcza w Serwis DogShow24.eu Dane pochodzące ze Źródła pozyskania Danych.
 • Serwis DogShow24.eu jest serwisem informacyjnym, bazującym na danych pochodzących ze Źródła pozyskania Danych, wobec tego HCI nie odpowiada za umieszczenie w Serwis DogShow24.eu błędnych Danych, jeśli takie pochodzą ze Źródła pozyskania Danych.
 • Osoby korzystając z Danych zamieszczonych w Serwis DogShow24.eu robią to na własną odpowiedzialność.
 • HCI umieszcza Dane w Serwis DogShow24.eu niezwłocznie po ich uzyskaniu ze Źródła pozyskania Danych. HCI dokłada wszelkich starań, aby Dane były zawsze w wersji bieżącej, jednakże nie gwarantuje, że Dane są w każdym przypadku aktualne, gdyż jest to obowiązek leżący po stronie Źródła pozyskania Danych.
 • HCI zastrzega, iż zawarte w Serwis DogShow24.eu Dane stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez użytkowników Serwis DogShow24.eu do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody HCI.
 • Serwis DogShow24.eu do realizacji swoich zadań wykorzystuje pliki cookies.
 • Pobór opłat za wystawy prowadzony w Serwis DogShow24.eu jest uregulowany odrębnym regulaminem.
 • Korzystanie z Serwis DogShow24.eu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.