FAQ

W tym miejscu znajduje się zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie danemu użytkownikowi serwisu DogShow24.eu pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. Jeżeli lista pytań nie porusza wszystkich zagadnień prosimy o kontakt biuro@dogshow24.eu.

Poruszanie się po aplikacji DogShow24.eu jest czynnością intuicyjną i nie powinno przysporzyć problemów żadnemu użytkownikowi.

Rejestracja
Aby rozpocząć proces obsługi systemu DogShow24.eu należy zarejestrować się w aplikacji.
Użytkownik musi podać wszystkie dane wymagane w formularzu a następnie przepisać kod Captcha, który zweryfikuje adres e-mail.
... 7. Kod pocztowy - Kod pocztowy nalezy wprowadzić w formacie "00-000" zastepując zera odpowiednimi znakami oddzielając je myślnikiem. Wprowadzenie dodakowych znaków w postaci spacji (np. przed lub po myślniku, na końcu kodu) spowoduje pojawienie się informacji o błędnym kodzie co nie doprowadzi rejestracji do końca
Na podany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przesłany zostanie link aktywacyjny, po aktywacji którego będzie możliwe korzystanie z pałnego dostępu do systemu rejestracji zgłoszeń DogShow24.eu.

Dodaj psa
Aby dodać psa do aplikacji DogShow24.eu należy wprowadzić wszystkie dane zawarte w rodowodzie.
Zgłoszenie psa/suki do klasy championów możliwe jest wyłącznie po dołączeniu kopii dyplomu championa krajowego lub międzynarodowego, a do klasy użytkowej, certyfikatu użytkowości FCI.
Na niektórych wystawach psy/suki z zatwierdzonym tytułem championa międzynarodowego (CIB, CIE) są zwolnione z opłat lub opłaty za ich zgłoszenia są niższe.
Wszystkie dołączone dokumenty będą potwierdzone przez administratora systemu rejestracji zgłoszeń DogShow24.eu w przeciągu 24h od ich przesłania.

Zgłoszenie
Z panelu wyboru należy wybrać wystawę, na którą użytkownik zamierza zgłosić psa/psy.
Następnie wybrać psa oraz klasę. W jednym cyklu zgłoszeniowym można zgłosić kilka psów. Tę funkcję uruchamia się poprzez klawisz Dodaj kolejnego psa. Zakończenie procesu zgłoszeń nastąpi po wciśnięciu Wyślij zgłoszenie.
Aplikacja przeniesie użytkownika do podsumowania, w którym będzie miał podgląd na wysłane zgłoszenie.

Zmiana klasy
Zmiana klasy wystawowej oraz podsumowanie dostępne jest w Panelu nawigacji po wciśnięciu ZGŁOSZENIA I OPŁATY oraz wybraniu konkretnej wystawy. W tym miejscu istnieje możliwość edycji klasy wystawowej zgłoszonych przez psów. Do edycji służy klawisz EDYTUJ w wierszu psa.
Jego wciśnięcie przenosi użytkownika do okna ponownego wyboru klasy.
Wprowadzone zmiany zatwierdzić można klawiszem funkcyjnym ZAPISZ.

Para
Zgłoszenie do konkurencji Para hodowlana następuje podczas zgłoszenia psa na wystawę, poprzez zaznaczenie „checkbox” przy konkurencji.
<print screen>
Pojawi się dodatkowe pole, w którym dokonać należy wyboru drugiego psa do konkurencji Para hodowlana. Systemu DogShow24.eu jest przyjazny użytkownikowi i w polu wyboru podpowie psa płci przeciwnej.
Aby uprościć oraz przyspieszyć proces zgłoszenia, aplikacja nie potrzebuje ponownego potwierdzenia udziału drugiego psa w konkurencji Para hodowlana.

Grupa
W celu zgłoszenia psa/suki do konkurencji Najlepsza Grupa Hodowlana w zgłoszeniu zaznaczamy „checkbox” przy konkurencji a następnie podajemy przydomek hodowlany. W celu opłacenia zgłoszenia również zaznaczamy odpowiednią opcję.
<print screen>

Opłaty
Na niektóre wystawy organizatorzy przyjmować będą wyłącznie uczestników z opłaconymi zgłoszeniami. Wiec aby przyspieszyć cały proces weryfikacji opłat, wprowadzona jest możliwość zapłaty za zgłoszenia w momencie ich wysłania. O ewentualnej możliwości uruchomienia płatności internetowych decyduje organizator.
<print screen>
W przypadku przyjmowania opłat przy użyciu konta organizatora i płatności internetowych, elektronicznej opłaty będzie można dokonać po zakończeniu zgłoszenia (nie mylić z terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń) w podsumowaniu oraz/lub w zakładce Zgłoszenia i opłaty.
<print screen>
Koszt elektronicznej transakcji wynosi od 2,00% do 4,00% netto i jest przychodem operatora serwisu płatności internetowych.

Język
W prosty sposób użytkownik ma możliwość wyboru obsługiwanej wersji językowej.